Mẫu đơn I-20 là mẫu đơn chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ do các trường đã được chứng nhận cấp. Học sinh không định cư tương lai phải có mẫu đơn này để xin visa F-1 hoặc M-1. Mẫu đơn I-20 có tác dụng như bằng chứng chấp thuận và có chứa thông tin cần thiết để thanh toán lệ phí SEVIS I-901, xin visa hoặc thay đổi tình trạng visa và để được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Mẫu đơn I-20 có số nhận dạng SEVIS của học sinh, bắt đầu bằng chữ cái N và sau đó là chín chữ số, ở phía trên bên phải ngay trên mã vạch.
Bạn nên xin visa học sinh không định cư ngay sau khi nhận được mẫu đơn I-20. Để đảm bảo bạn nhận được visa sớm và kịp thời, bạn có thể xin visa bất cứ khi nào. Tuy nhiên, visa học sinh có thể được cấp trong vòng 120 ngày trước ngày bắt đầu được nêu trong mẫu đơn I-20 của bạn.
Đối với lần nhập cảnh đầu tiên, bạn chỉ có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày tính từ ngày bắt đầu khóa học được nêu trong mẫu đơn I-20 bất kể visa của bạn được cấp khi nào.
Có. Nói chung, bạn có thể nộp đơn xin thay đổi tình trạng visa không định cư nếu bạn nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ bằng visa không định cư, nếu tình trạng không định cư của bạn vẫn còn hiệu lực, nếu bạn chưa vi phạm các điều kiện dành cho tình trạng của bạn và bạn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào khiến bạn không đủ điều kiện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của USCIS.
Nếu bạn nhận được mẫu đơn I-20 sau khi lên lịch hẹn, bạn có thể thông báo cho viên chức lãnh sự quán Hoa Kỳ về mẫu đơn I-20 mới vào thời điểm phỏng vấn.
Không. Khi bạn đã ở Hoa Kỳ, bạn không cần phải xin visa mới vì visa chỉ dành cho yêu cầu nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Kiểm tra với USCIS để xác định liệu bạn có cần điều chỉnh tình trạng hay không. Tuy nhiên, nếu bạn rời khỏi Hoa Kỳ, bạn sẽ cần xin visa học sinh để nhập cảnh lại vào Hoa Kỳ.
Học sinh toàn thời gian có visa loại F có thể tìm việc làm trong khuôn viên của trường nhưng không quá 20 giờ mỗi tuần. Sau năm đầu tiên ở tình trạng học sinh, đương đơn có thể xin việc làm bên ngoài khuôn viên của trường với sự cho phép của USCIS. Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn học sinh để biết thêm thông tin.
Chương trình Hệ thống Theo dõi Sinh viên và Khách Trao đổi (SEVIS) yêu cầu các trường học và chương trình trao đổi phải xác minh tình trạng đăng ký của tất cả học sinh nước ngoài và khách trao đổi mới và tiếp tục. Đương đơn xin visa học sinh cần phải thanh toán lệ phí SEVIS trước khi có thể được cấp visa. Sau đó, đương đơn cần phải cung cấp biên nhận lệ phí SEVIS I-901 làm bằng chứng thanh toán. Xem Trang web SEVIS để có thêm thông tin.

Trả lời