Bạn không phải trả thêm khoản phí nào cho nhân viên chuyển phát nhanh khi họ trả lại hộ chiếu cho bạn. Mọi chi phí đã được bao gồm trong lệ phí xét đơn xin visa của bạn. Các quy tắc về bảo mật và an toàn của hãng chuyển phát nhanh yêu cầu theo dõi riêng từng hộ chiếu.
Bạn sẽ nhận hộ chiếu tại địa chỉ giao giấy tờ mà bạn đã chọn tại thời điểm bạn lên lịch phỏng vấn. Nếu bạn muốn thay đổi địa điểm này, bạn có thể thực hiện trước 11:59 giờ đêm của ngày bạn có cuộc hẹn. Chi phí cho dịch vụ chuyển phát nhanh được bao gồm trong lệ phí xét đơn xin visa.
Nhân viên chuyển phát nhanh sẽ cố gắng chỉ giao hộ chiếu tại địa chỉ mà bạn đã chọn hoặc cung cấp khi bạn lên lịch phỏng vấn. Nếu không thể giao hộ chiếu, chẳng hạn vì không có ai ở nhà, nhân viên chuyển phát nhanh sẽ để lại thông báo cho biết họ đã đến. Nếu bạn nhận được thông báo như vậy, hãy liên hệ ngay với nhân viên chuyển phát nhanh. Hộ chiếu sẽ được gửi lại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ nếu không được giao cho bạn trong vòng 15 ngày làm việc. Nếu điều này xảy ra, vui lòng liên hệ với tổng đài để được trợ giúp.
Không. Hộ chiếu có thể được gửi đến văn phòng của bạn hoặc gửi cho một thành viên trong gia đình bạn. Nếu hộ chiếu được giao cho người khác không phải là bạn thì người nhận phải xuất trình chứng minh thư có ảnh do chính phủ cấp mới được nhận hộ chiếu.
Để đảm bảo rằng hộ chiếu và visa của bạn không bị giao cho người không được ủy quyền, bạn phải xuất trình chứng minh thư có ảnh do chính phủ cấp khi bạn nhận hộ chiếu. Bạn cũng phải ký vào tất cả giấy tờ mà nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho bạn.
Bạn phải xuất trình chứng minh thư gốc có ảnh do chính phủ cấp.

Có. Tuy nhiên, người đại diện của bạn – ngay cả là thành viên trong gia đình – phải xuất trình những giấy tờ sau mới được nhận hộ chiếu:

Nếu người đại diện đến văn phòng tiếp nhận hồ sơ để nhận hộ chiếu thay cho bạn – ngay cả là thành viên trong gia đình – người đại diện phải xuất trình:

 • Chứng minh thư gốc có ảnh do chính phủ cấp của chính họ
 • Bản sao chứng minh thư có ảnh do chính phủ cấp của bạn
  Thư ủy quyền, mà bạn đã ký, cho phép người đại diện nhận hộ chiếu. Thư ủy quyền phải có thông tin sau:
 • Họ tên của người đại diện như hiển thị trên chứng minh thư có ảnh do chính phủ cấp của họ
 • Tên của bạn
 • Nếu đương đơn dưới 14 tuổi, cần phải có những giấy tờ sau:
 • Thư ủy quyền gốc, có chữ ký của bố mẹ đương đơn
 • Bản sao rõ ràng của chứng minh thư có ảnh do chính phủ cấp của bố mẹ đã ký tên vào thư ủy quyền của đương đơn
 • Chứng minh thư gốc có ảnh do chính phủ cấp của người đại diện
  Lưu ý: Trong trường hợp nhóm/gia đình, thư ủy quyền có thông tin bắt buộc cho mỗi đương đơn sẽ được chấp nhận.
Không. Chi phí cho dịch vụ chuyển phát nhanh được bao gồm trong lệ phí xét đơn xin visa hoặc visa định cư.

Trả lời