Đã hoàn thành
Đăng công bố

Tháng trước em có đi ngày hội du học Sunrise và được tư vấn về Niagra college. Em muốn biết thêm thông tin tin cụ thể về sinh hoạt phí bao gồm chỗ ở đi lại và các phí khác cũng như tiền tài liệu sách vở bảo hiểm. 

  1. Phương Thủy Nhân viên November 2, 2016
    Chào em, nếu em học Diploma thì 11,400 Ca$/ năm , Bachelor 12,900$, và Post graduate là 11,990$ và homestay khoảng 700$/ tháng, thêm các chi phí khác thì trung bình 14,000 -16,500$ca/ năm.

Vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời câu hỏi